Lomake

Tällä lomakkeella otat yhteyttä sivun ylläpitäjään sivuja koskevissa asioissa
Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä Kuohun johtajistoon.

Markku Kangas: markkukangas@hotmail.com
Aino Kurtti: ainojohannakurtti@gmail.com
Martti Ylävaara: marttiylavaara@gmail.com